Tärkeimpiä arvojamme ovat asiakastyytyväisyys, palvelumme laatu, sekä näiden jatkuva kehittäminen.

Referenssejä projekteistamme

ASIAKASPROJEKTI 1

Sääsuoja hävittäjälentokoneille
KT-Shelter

Suunnittelimme sääsuojaan seuraavat osa-alueet:

 • Kaarirakenne
 • Valaistus
 • sähköjärjestelmät
 • Pakkausjärjestelmä

Liikuteltava Sääsuoja

Suomen ilmavoimilla ilmeni tarve siirrettävälle sääsuojalle, joka mahdollistaisi lentokaluston huolto- ja korjaustoimet missä tahansa, keliolosuhteista riippumatta. Tähän tarpeeseen vastattiin yhdessä KT-shelterin kanssa ja suunnittelimme yhteistyössä M5- sääsuojan. Sääsuoja oli menestys ja kysyntä on kasvanut kansainväliseksi.

Sääsuojan runkorakenne koostuu patentoidusta kaariprofiilirakenteesta. Kaaren profiilin muotoilun ansiosta rakenteesta saatiin kevyt ja luja. Tarkoin suunniteltujen yksityiskohtien ansiosta pystytykseen ei tarvita nosturia. Tuotteen kehitystyö vaati vahvaa ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä lujuuslaskennan ja mekaniikkasuunnittelun osalta.

Kone- ja laitesuunnittelu projekteja

Outoplan, referenssikuva, Puunkäsittelylaitteen liukurunko

Servo-ohjattu puunkäsittelylaitteen liukurunko

Outoplan, LNG-säiliö

LNG-säiliö

Outoplan, Pakkauskuljetin

Pakkauskuljetin

ASIAKASPROJEKTI 2

Uuden sukupolven Twin Rotor Impact Crusher -roottorimurskaimen suunnittelu
Nexx Solutions Ltd

Suunnittelimme murskaimeen seuraavat osa-alueet:

 • Avautuvan runkorakenteen mekaanisen lujuuslaskentoineen
 • Patentoidun roottorirakenteen mekaniikan ja mitoituksen
 • Hydraulijärjestelmän
 • Hydraulisylinterit
 • Sähköjärjestelmän
 • Automaatiojärjestelmän
 • Kiertovoitelujärjestelmän
 • Ohjausjärjestelmän ohjelmistoineen
 • Käyttöliittymän
 • Tehonsiirtojen mitoituksen ja komponenttien valinnan
 • Tehdasrajapinnan määrittelyn
 • Käyttöohjekirjan

Kokonaisvaltainen laitesuunnittelu kiertotalouteen

Maailman terästeollisuudessa syntyy valtavat määrät teräskuonaa, joka päätyy tällä hetkellä jätteeksi. Tällä uudella kaksoisroottorimurskalla voidaan murskata teräskuona hienojakoiseksi jauheeksi, josta on helppo ottaa kallisarvoinen rautametalli talteen aiempaa helpommin. Nykyisin käytössä olevilla murskilla ei päästä kustannustehokkaasti riittävän pieneen partikkelikokoon. Uudella laitteella saadaan paljon suurempi osa rautametalleista talteen tehokkaasti.

Murskain sisältää uutta patentoitua roottoriteknologiaa sekä modernin ohjausjärjestelmän murskausprosessin ohjaukseen, valvontaan ja optimointiin. Tuotteen kehitys vaati vahvaa teknisen mitoituksen, suunnittelun ja ohjausjärjestelmänpuolen osaamista.

Sähkö-, automaatio- ja hydrauliikkaprojekteja

Automaatiokeskus teollisuuslaitokseen

Outoplan, Hydrauliikkasuunnittelu

Työkonehydrauliikka

Instrumentointi ja tunnistinjärjestelmä ATEX-tiloihin

ASIAKASPROJEKTI 3

Hajotusprosessilaitteisto Biotalouteen
Biopallo Systems Oy

Suunnittelimme Biopalloon seuraavat osa-alueet:

 • Sähköjärjestelmä
 • Automaatio
 • Tuotantolaitoksen esisuunnittelu

Biopallo projektissa olimme mukana kehittämässä laitteistoa, jonka avulla teollisuuden orgaaniset sivutuotteet saadaan hajotettua maaperää uudistaviksi tuotteiksi. Pilottilaitteiston osalta toteutimme sähkö- ja automaatiosuunnittelun. Tämän lisäksi teimme esisuunnittelun varsinaisen tuotantolaitoksen osalta.

Tuotantolaitoksen esisuunnittelu vaati monipuolista kokonaisuuden hahmottamista, tarvittavien laitteistojen valintaa ja näiden asennus- ja huoltotöiden huomioimista. Lisäksi esisuunnittelussa  huomioitiin kulku- ja huoltoreittien paikoitus sekä tarvittavien oheistilojen, kuten valvomo- ja sosiaalilitojen, tilavaraukset.