Tärkeimpiä arvojamme ovat asiakastyytyväisyys, palvelumme laatu, sekä näiden jatkuva kehittäminen.

Referenssejä projekteistamme

ASIAKASPROJEKTI 1

Sääsuoja hävittäjälentokoneille
KT-Shelter

Suunnittelimme sääsuojaan seuraavat osa-alueet:

  • Kaarirakenne
  • Valaistus
  • sähköjärjestelmät
  • Pakkausjärjestelmä

Liikuteltava Sääsuoja

Suomen ilmavoimilla ilmeni tarve siirrettävälle sääsuojalle, joka mahdollistaisi lentokaluston huolto- ja korjaustoimet missä tahansa, keliolosuhteista riippumatta. Tähän tarpeeseen vastattiin yhdessä KT-shelterin kanssa ja suunnittelimme yhteistyössä M5- sääsuojan. Sääsuoja oli menestys ja kysyntä on kasvanut kansainväliseksi.

Sääsuojan runkorakenne koostuu patentoidusta kaariprofiilirakenteesta. Kaaren profiilin muotoilun ansiosta rakenteesta saatiin kevyt ja luja. Tarkoin suunniteltujen yksityiskohtien ansiosta pystytykseen ei tarvita nosturia. Tuotteen kehitystyö vaati vahvaa ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä lujuuslaskennan ja mekaniikkasuunnittelun osalta.

Kone- ja laitesuunnittelu projekteja

Outoplan, referenssikuva, Puunkäsittelylaitteen liukurunko

Servo-ohjattu puunkäsittelylaitteen liukurunko

Outoplan, LNG-säiliö

LNG-säiliö

Outoplan, Pakkauskuljetin

Pakkauskuljetin

ASIAKASPROJEKTI 2

Hajotusprosessilaitteisto Biotalouteen
Biopallo Systems Oy

Suunnittelimme Biopalloon seuraavat osa-alueet:

  • Sähköjärjestelmä
  • Automaatio
  • Tuotantolaitoksen esisuunnittelu

Biopallo projektissa olimme mukana kehittämässä laitteistoa, jonka avulla teollisuuden orgaaniset sivutuotteet saadaan hajotettua maaperää uudistaviksi tuotteiksi. Pilottilaitteiston osalta toteutimme sähkö- ja automaatiosuunnittelun. Tämän lisäksi teimme esisuunnittelun varsinaisen tuotantolaitoksen osalta.

Tuotantolaitoksen esisuunnittelu vaati monipuolista kokonaisuuden hahmottamista, tarvittavien laitteistojen valintaa ja näiden asennus- ja huoltotöiden huomioimista. Lisäksi esisuunnittelussa  huomioitiin kulku- ja huoltoreittien paikoitus sekä tarvittavien oheistilojen, kuten valvomo- ja sosiaalilitojen, tilavaraukset.

Sähkö-, automaatio- ja hydrauliikkaprojekteja

Automaatiokeskus teollisuuslaitokseen

Outoplan, Hydrauliikkasuunnittelu

Työkonehydrauliikka

Instrumentointi ja tunnistinjärjestelmä ATEX-tiloihin