Biopallo Systems Oy

Biopallo projektissa olimme mukana kehittämässä laitteistoa, jonka avulla teollisuuden orgaaniset sivutuotteet saadaan hajotettua maaperää uudistaviksi tuotteiksi. Pilottilaitteiston osalta toteutimme sähkö- ja automaatiosuunnittelun. Tämän lisäksi teimme esisuunnittelun varsinaisen tuotantolaitoksen osalta.

Tuotantolaitoksen esisuunnittelu vaati monipuolista kokonaisuuden hahmottamista, tarvittavien laitteistojen valintaa ja näiden asennus- ja huoltotöiden huomioimista. Lisäksi esisuunnittelussa  huomioitiin kulku- ja huoltoreittien paikoitus sekä tarvittavien oheistilojen, kuten valvomo- ja sosiaalilitojen, tilavaraukset.

Suunnittelimme Biopalloon seuraavat osa-alueet:

  • Sähköjärjestelmä
  • Automaatio
  • Tuotantolaitoksen esisuunnittelu
TAKAISIN