Kokonaisvaltainen laitesuunnittelu kiertotalouteen

Maailman terästeollisuudessa syntyy valtavat määrät teräskuonaa, joka päätyy tällä hetkellä jätteeksi. Tällä uudella kaksoisroottorimurskalla voidaan murskata teräskuona hienojakoiseksi jauheeksi, josta on helppo ottaa kallisarvoinen rautametalli talteen aiempaa helpommin. Nykyisin käytössä olevilla murskilla ei päästä kustannustehokkaasti riittävän pieneen partikkelikokoon. Uudella laitteella saadaan paljon suurempi osa rautametalleista talteen tehokkaasti.

Murskain sisältää uutta patentoitua roottoriteknologiaa sekä modernin ohjausjärjestelmän murskausprosessin ohjaukseen, valvontaan ja optimointiin. Tuotteen kehitys vaati vahvaa teknisen mitoituksen, suunnittelun ja ohjausjärjestelmänpuolen osaamista.

Suunnittelimme murskaimeen seuraavat osa-alueet:

 • Avautuvan runkorakenteen mekaanisen lujuuslaskentoineen
 • Patentoidun roottorirakenteen mekaniikan ja mitoituksen
 • Hydraulijärjestelmän
 • Hydraulisylinterit
 • Sähköjärjestelmän
 • Automaatiojärjestelmän
 • Kiertovoitelujärjestelmän
 • Ohjausjärjestelmän ohjelmistoineen
 • Käyttöliittymän
 • Tehonsiirtojen mitoituksen ja komponenttien valinnan
 • Tehdasrajapinnan määrittelyn
 • Käyttöohjekirjan
TAKAISIN