SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

.

SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kaikki palvelut esisuunnittelusta käyttöönottoon

Outoplan Oy:n tarkoituksena on ymmärtää tekniikan ja teknologia-alan kokonaisuuksia ja tarjota kaikki asiakkaan tarvitsemat ratkaisut ja palvelut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Laadukkaat palvelut

Palvelumme ja työmme tulosten tekninen sekä toiminnallinen laatu on meille tärkeää. Yrityksessämme sovelletaan laatupolitiikkaa kaikilla toimintamme osa-alueilla. Toimintamme perustan luo ammattitaitoinen henkilökuntamme, vastuulliset palvelut, laajat yhteistyöverkostot sekä jatkuva palveluidemme kehittäminen. Tutustu lisää palveluihimme alapuolelta.

Kaikki palvelut esisuunnittelusta käyttöönottoon

Outoplan Oy:n tarkoituksena on ymmärtää tekniikan ja teknologia-alan kokonaisuuksia ja tarjota kaikki asiakkaan tarvitsemat ratkaisut ja palvelut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Laadukkaat palvelut

Palvelumme ja työmme tulosten tekninen sekä toiminnallinen laatu on meille tärkeää. Yrityksessämme sovelletaan laatupolitiikkaa kaikilla toimintamme osa-alueilla. Toimintamme perustan luo ammattitaitoinen henkilökuntamme, vastuulliset palvelut, laajat yhteistyöverkostot sekä jatkuva palveluidemme kehittäminen. Tutustu lisää palveluihimme alapuolelta.

 

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

Meillä on monipuolinen ja vahva osaaminen koneiden ja laitteiden tuotekehityksestä sekä ylläpitosuunnittelusta. Teemme yksittäisiä projekteja sekä pitkäkestoisia ja laajoja tuotteistamiseen ja lopulta ylläpitoon jatkuvia toimeksiantoja. Työskentelemme joko suoraan asiakkaamme järjestelmiin, tai voimme hoitaa tuotetiedonhallinnan omilla järjestelmillämme.

Meiltä löytyy kokemusta mm. työkone- ja ajoneuvosuunnittelusta, kuljetinjärjestelmistä, kappaleenkäsittelylaitteista sekä hienomekaanisista mittalaitteista.

Muutamia osa-alueita:

 • Koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelu
 • Ohutlevysuunnittelu
 • Sylintereiden suunnittelu
 • Modulointi
 • Nimike-/tuotetiedon hallinta
 • Dokumentointi
 • PDM-järjestelmän määrittelyt

LUJUUSLASKENTA

Teemme lujuuslaskentaa omana palveluna sekä osana suunnittelupalvelukokonaisuutta. Meillä on kokemusta yksittäiskappaleista aina suuriin rakennekokonaisuuksiin saakka. Teemme metallirakenteiden lujuustarkastelua.

 • Rakenteiden ja osien lujuustekniset mitoitukset
 • Ristikkorakenteet, koneen osat ja laitteet, lujuusanalyysit
 • Painelaitteet ja säiliöt
 • Rakenteiden optimointi
 • Nurjahdus ja stabiliteettilaskennat
 • Värähtelyanalyysit (ominaistaajuudet)
 • Siirtymien ja jännitysten määritykset
 • Lumi- ja tuulikuormalaskennat
 • Ainevahvuuksien mittaukset
 • Kolmannen osapuolen tarkastuslaskennat

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

Meillä on monipuolinen ja vahva osaaminen koneiden ja laitteiden tuotekehityksestä sekä ylläpitosuunnittelusta. Teemme yksittäisiä projekteja sekä pitkäkestoisia ja laajoja tuotteistamiseen ja lopulta ylläpitoon jatkuvia toimeksiantoja. Työskentelemme joko suoraan asiakkaamme järjestelmiin, tai voimme hoitaa tuotetiedonhallinnan omilla järjestelmillämme.

Meiltä löytyy kokemusta mm. työkone- ja ajoneuvosuunnittelusta, kuljetinjärjestelmistä, kappaleenkäsittelylaitteista sekä hienomekaanisista mittalaitteista.

Muutamia osa-alueita:

 • Koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelu
 • Ohutlevysuunnittelu
 • Sylintereiden suunnittelu
 • Modulointi
 • Nimike-/tuotetiedon hallinta
 • Dokumentointi
 • PDM-järjestelmän määrittelyt

LUJUUSLASKENTA

Teemme lujuuslaskentaa omana palveluna sekä osana suunnittelupalvelukokonaisuutta. Meillä on kokemusta yksittäiskappaleista aina suuriin rakennekokonaisuuksiin saakka. Teemme metallirakenteiden lujuustarkastelua.

 • Rakenteiden ja osien lujuustekniset mitoitukset
 • Ristikkorakenteet, koneen osat ja laitteet, lujuusanalyysit
 • Painelaitteet ja säiliöt
 • Rakenteiden optimointi
 • Nurjahdus ja stabiliteettilaskennat
 • Värähtelyanalyysit (ominaistaajuudet)
 • Siirtymien ja jännitysten määritykset
 • Lumi- ja tuulikuormalaskennat
 • Ainevahvuuksien mittaukset
 • Kolmannen osapuolen tarkastuslaskennat

LAITOSSUUNNITTELU

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus uusien laitosprojektien suunnittelusta sekä olemassa olevien laitosten kunnossapitoon ja modernisointiin liittyvistä työtehtävistä.

 • Esisuunnittelu ja 3D- layout
 • Detail- suunnittelu
 • Laitemitoitukset
 • Säiliöiden ja paineastioiden suunnittelu, mm. LNG-säiliöt
 • Putkistosuunnittelu
 • Teräsrakenteiden, hoitotasojen ja kulkusiltojen suunnittelu
 • Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • Laserkeilausaineiston hyödyntäminen

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

Ammattitaitoisiin palveluihimme kuuluvat  eri teollisuuden alojen asennusvalvonnat maailmanlaajuisesti. Asennusvalvojamme toimivat sekä lyhyissä, että pitkäkestoisemmissa projekteissa asiakkaan etujen mukaisesti. Asennusvalvojamme huolehtivat aikatauluissa pysymisestä, asennuksien laadukkaasta läpiviennistä työturvallisuus huomioon ottaen sekä sujuvasta kommunikoinnista asiakkaan, loppuasiakkaan ja urakoitsijoiden välillä.

Teemme myös tehtaiden, laitosten ja laitteistojen käyttöönottoja.

 • Putkistot
 • Kanavistot
 • Teräsrakenteet
 • Sähkö
 • Automaatio
 • Instrumentointi

PROJEKTINHOITO

Palveluihimme kuuluu suunnitteluprojektien kokonaisuuksien hallita tarvittavine osa-alueineen. Voimme johtaa projektia kokonaan asiakkaan puolesta tai olla tukena projektinjohtamisessa tai projektinhoidossa. Voimme olla mukana myös vain osa-projektissa tai projektin tietyssä vaiheessa. Projektinhoitopalvelumme varmistaa projektin kannattavuutta, aikataulussa pysymistä, asiakastyytyväisyyttä sekä toiminnallista- ja teknistä laatua.

 • Määrittelyt
 • Aikataulutus
 • Koordinointi
 • Viestintä
 • Tarjouskyselyt

HYDRAULIIKKASUUNNITTELU

Tarjoamme monipuolista hydrauliikkasuunnittelua aina kokonaisista järjestelmistä yksittäisten komponenttien mitoitukseen.

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen hydraulijärjestelmien ja komponenttien (kuten sylinterien ja lohkojen) mitoituksesta ja suunnittelusta.

 • Hydrauliikkasuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu
 • Pneumatiikkasuunnittelu, paineilmajärjestelmät
 • Ohjausjärjestelmä suunnittelu, toimintakuvaukset määrittelyt
 • Tehonsiirtojen suunnittelu ja mitoitus
 • Komponenttien mitoitus, instrumentointi
 • Sylinterisuunnittelu
 • Käyttöönotot

SÄHKÖSUUNNITTELU

Palveluihimme kuuluu sähkösuunnitteluprojektien koordinointi, resurssien hallinnat, aikataulutukset ja tarjouskyselyt. Meillä on vankka kokemus teollisuuden sähkösuunnittelusta aina käyttöönottoon asti.
Tarjoamme sähkösuunnittelua ja asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavilta osin:

 • Tarjouslaskentaa
 • Sähköistyksen määrittelyä
 • Sähkökaappisuunnittelua (layout, komponenttilistat, johdotuskaaviot)
 • 3D-layout suunnittelua
 • Piirikaaviot (moottoripiirit, hätä-seis releistys)
 • Maadoituskaaviot
 • Väyläkaaviot
 • Kaapelilistat
 • Johtosarjasuunnittelua
 • Asennusvalvontaa
 • Käyttöönotot
 • Ylläpito- ja huoltopalvelut

AUTOMAATIO- JA INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU

Asiantuntijoillamme on  vahva osaaminen teollisuusautomaatiosta ja instrumentointisuunnittelusta. Palvelumme kattavat osaamisen suunnittelusta käyttöönottoon.
Tarjoamme automaatiosuunnittelua ja asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavilta osin:

 • Tarjouslaskentaa
 • HW-suunnittelua (järjestelmät, automaatiokaapit, väylät)
 • 3D-layout suunnittelua
 • Sovellussuunnittelua (IEC61131-3)
 • Asennusvalvontaa
 • Käyttöönotot
 • Ylläpito- ja huoltopalvelut
 • Konsultointi
 • Automaatiojärjestelmät (Siemens, GE, Honeywell)
 • Automaatioväylät (Industrial Ethernet, Profibus DP/PA, Profinet, Fieldbus)
 • Prosessilaitteiden hallinta (Simatic PDM, HART)
 • Käyttöliittymät/valvomojärjestelmät (WinCC, CIMPLICITY, ExperionHS)
 • Älykkäät moottorilähdöt
 • IEC61850
Outoplan Muut palvelut

MUUT PALVELUT

Tarvitsetko laserkeilausta, maaperätutkimuksia, virtualisointia tai jotakin muuta teknistä palvelua?

Entä teollista muotoilua, prosessi-, rakenne- tai kuivatussuunnittelua? Jos meiltä ei löydy suoraan osaamista johonkin projektiin, niin laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla pystymme tarjoamaan myös monia erilaisia palveluja, joita voimme tarjota tarvittaessa käyttöönne. Ota siis reippaasti yhteyttä, niin selvitetään kuinka voimme olla avuksi.

Kerromme mielellään lisää palveluistamme.

LAITOSSUUNNITTELU

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus uusien laitosprojektien suunnittelusta sekä olemassa olevien laitosten kunnossapitoon ja modernisointiin liittyvistä työtehtävistä.

 • Esisuunnittelu ja 3D- layout
 • Detail- suunnittelu
 • Laitemitoitukset
 • Säiliöiden ja paineastioiden suunnittelu, mm. LNG-säiliöt
 • Putkistosuunnittelu
 • Teräsrakenteiden, hoitotasojen ja kulkusiltojen suunnittelu
 • Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • Laserkeilausaineiston hyödyntäminen

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

Ammattitaitoisiin palveluihimme kuuluvat  eri teollisuuden alojen asennusvalvonnat maailmanlaajuisesti. Asennusvalvojamme toimivat sekä lyhyissä, että pitkäkestoisemmissa projekteissa asiakkaan etujen mukaisesti. Asennusvalvojamme huolehtivat aikatauluissa pysymisestä, asennuksien laadukkaasta läpiviennistä työturvallisuus huomioon ottaen sekä sujuvasta kommunikoinnista asiakkaan, loppuasiakkaan ja urakoitsijoiden välillä.

Teemme myös tehtaiden, laitosten ja laitteistojen käyttöönottoja.

 • Putkistot
 • Kanavistot
 • Teräsrakenteet
 • Sähkö
 • Automaatio
 • Instrumentointi

PROJEKTINHOITO

Palveluihimme kuuluu suunnitteluprojektien kokonaisuuksien hallita tarvittavine osa-alueineen. Voimme johtaa projektia kokonaan asiakkaan puolesta tai olla tukena projektinjohtamisessa tai projektinhoidossa. Voimme olla mukana myös vain osa-projektissa tai projektin tietyssä vaiheessa. Projektinhoitopalvelumme varmistaa projektin kannattavuutta, aikataulussa pysymistä, asiakastyytyväisyyttä sekä toiminnallista- ja teknistä laatua.

 • Määrittelyt
 • Aikataulutus
 • Koordinointi
 • Viestintä
 • Tarjouskyselyt

HYDRAULIIKKASUUNNITTELU

Tarjoamme monipuolista hydrauliikkasuunnittelua aina kokonaisista järjestelmistä yksittäisten komponenttien mitoitukseen.

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen hydraulijärjestelmien ja komponenttien (kuten sylinterien ja lohkojen) mitoituksesta ja suunnittelusta.

 • Hydrauliikkasuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu
 • Pneumatiikkasuunnittelu, paineilmajärjestelmät
 • Ohjausjärjestelmä suunnittelu, toimintakuvaukset määrittelyt
 • Tehonsiirtojen suunnittelu ja mitoitus
 • Komponenttien mitoitus, instrumentointi
 • Sylinterisuunnittelu
 • Käyttöönotot

SÄHKÖSUUNNITTELU

Palveluihimme kuuluu sähkösuunnitteluprojektien koordinointi, resurssien hallinnat, aikataulutukset ja tarjouskyselyt. Meillä on vankka kokemus teollisuuden sähkösuunnittelusta aina käyttöönottoon asti.
Tarjoamme sähkösuunnittelua ja asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavilta osin:

 • Tarjouslaskentaa
 • Sähköistyksen määrittelyä
 • Sähkökaappisuunnittelua (layout, komponenttilistat, johdotuskaaviot)
 • 3D-layout suunnittelua
 • Piirikaaviot (moottoripiirit, hätä-seis releistys)
 • Maadoituskaaviot
 • Väyläkaaviot
 • Kaapelilistat
 • Johtosarjasuunnittelua
 • Asennusvalvontaa
 • Käyttöönotot
 • Ylläpito- ja huoltopalvelut

AUTOMAATIO- JA INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU

Asiantuntijoillamme on  vahva osaaminen teollisuusautomaatiosta ja instrumentointisuunnittelusta. Palvelumme kattavat osaamisen suunnittelusta käyttöönottoon.
Tarjoamme automaatiosuunnittelua ja asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavilta osin:

 • Tarjouslaskentaa
 • HW-suunnittelua (järjestelmät, automaatiokaapit, väylät)
 • 3D-layout suunnittelua
 • Sovellussuunnittelua (IEC61131-3)
 • Asennusvalvontaa
 • Käyttöönotot
 • Ylläpito- ja huoltopalvelut
 • Konsultointi
 • Automaatiojärjestelmät (Siemens, GE, Honeywell)
 • Automaatioväylät (Industrial Ethernet, Profibus DP/PA, Profinet, Fieldbus)
 • Prosessilaitteiden hallinta (Simatic PDM, HART)
 • Käyttöliittymät/valvomojärjestelmät (WinCC, CIMPLICITY, ExperionHS)
 • Älykkäät moottorilähdöt
 • IEC61850
Outoplan Muut palvelut

MUUT PALVELUT

Tarvitsetko laserkeilausta, maaperätutkimuksia, virtualisointia tai jotakin muuta teknistä palvelua?

Entä teollista muotoilua, prosessi-, rakenne- tai kuivatussuunnittelua? Jos meiltä ei löydy suoraan osaamista johonkin projektiin, niin laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla pystymme tarjoamaan myös monia erilaisia palveluja, joita voimme tarjota tarvittaessa käyttöönne. Ota siis reippaasti yhteyttä, niin selvitetään kuinka voimme olla avuksi.

Kerromme mielellään lisää palveluistamme.